سکوت سکوت... سکوت بس است فریاد میخواهم ان هم دیوانه وار

ﻣﻦ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ ﻣﯿﺨﻨﺪﻡ ....

ﭘﺲ ﻣﺮﺍ ﮐﻪ ﺧﻨﺪﺍﻥ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺮﺯﮔﯽ ﺑﺮﭘﯿﺸﺎﻧﯿﻢ ﻧﺰﻥ ... !

ﺩﺧﺘﺮﻡ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ ﻧﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﻢ ...

ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ ﺣﺴﺎﺩﺕ ﻣﯿﮑﻨﻢ ...

آﺭﯼ ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﮐﻪ ﻋﺸﻮﻩ ﻫﺎﯾﻢ ﺑﺮﺑﺎﺩ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﻏﺮﻭﺭ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ

 

یک شنبه 4 خرداد 1393 15:45 |- یاسی -|

بــه تــ ــو فـکــر مـيـکـنــم . . .

و بـــه پـيـــادِه رو هــايـي کــه قــَ ــدم نـزديــم . . .

بــه غـُـروب هــايــی کــه نــديـديــم . .

بــه مـِـهـــمــانــي هـايــي کـه نـرفـتــيـم . .

بــه قـــَهــوه هـايـي کـه نـخـورديـم . . .

بــه دَسـ ـــت هـايــی کــه نـگـرفـتـيـم . .

بــه تــــ ـو فـــکـر مـيــکـنـم . . .

بـــه تــ ــو کــه . . .

" نَ " آورِ . . .
تـمــامِ فـعـل ـهـايــم شـده ای !

یک شنبه 28 ارديبهشت 1393 21:59 |- یاسی -|

می خواهـــی قضـــاوتم کنــــی؟

کفش هایم را بپوشـــ

راهم را قدم بزنــــ

دردهایم را بکشـــ

سال هایم را بگذرانــــ

بعد قضاوتـــ کنـــ !

یک شنبه 28 ارديبهشت 1393 21:55 |- یاسی -|

انسان موجودی ست
که گاهی سیگار می کشد
گاهی درد می کشد

انسان موجودی ست که گاهی
ســیـــگــار را با درد می کشد

یک شنبه 28 ارديبهشت 1393 21:51 |- یاسی -|

مـن هـنـوز

گـاهـی

يـواشـکـی خـواب تـو را مـی بـيـنـم . .

يـواشـکـی نـگـاهـت مـی کـنـم . .

صـدايـت مـی کـنـم . .

بـيـن خـودمـان بـاشـد

امـا مـن

هـنـوز تـو را

يـواشـکـی دوسـتت دارم . .

شنبه 27 ارديبهشت 1393 21:3 |- یاسی -|

چه وسوسه ای دارد خدا بودن...

فکرش را بکن

همیشه کنار تو

نزدیک تر از رگ گردنت باشم...


شنبه 27 ارديبهشت 1393 21:1 |- یاسی -|

هي رفيق...
ميــ ـ ــכاني از کجاي

زنــ ـכگي بيشتر خسته ام...
آنجايي که وسط خنــ ـ ـכه هايم

يکباره بغض ميکنم...

شنبه 27 ارديبهشت 1393 20:55 |- یاسی -|

من تمام نشانه های حیات را دارم

اما قلبم . . .

مثل ِ حوض کوچکی که ماهی اش را

گربه برده است . . .

ایستاده...

شنبه 6 ارديبهشت 1393 19:52 |- یاسی -|

با احتیاط بخوانید ، سطح متن ها “لغزنده اند”

بس که من سطر به سطر “باریدم” و نوشتم ...

شنبه 6 ارديبهشت 1393 19:49 |- یاسی -|

سلاااااااااااااااااااااام دوستام خوووبین

من بازم ائمدم برای این غیبت چند ماهه هم واقعا معذرت میخوام

همتون رو دوست میدارمزبان درازی

شنبه 6 ارديبهشت 1393 19:37 |- یاسی -|

ϰ-†нêmê§

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 28 صفحه بعد